6th Krakow-Lublin Ophthalmology Summit

Kraków, 27-28 września 2024

Organizator

Katedra Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie
Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Katedry Okulistyki UM w Lublinie

Biuro Organizacji Konferencji

ul. Sokolnicza  lok. 5 lok. 79
53-676 Wrocław
www.inspirecongress.pl

Top